Úvod > Nápoveda > Spotrebiteľský úver Cetelem on-line

Spotrebiteľský úver Cetelem on-line

Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.4.2014.

A ako nakúpiť na tento úver?

 • Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. Vložte ho do košíka.
 • Prihláste sa (pokiaľ ste registrovaní) alebo vypíšte požadované údaje.
 • Zvoľte spôsob platby: Splátky Cetelem - ONLINE.
 • Pomocou kalkulačky (tu napr. pri hodnote tovaru 300 €) si sami zvoľte vhodnú variantu priamej platby, počtu a výšky splátok.
 • Po ukončení objednania tovaru budete presmerovaní na zabezpečené stránky spol. Cetelem. Tu vyplníte online žiadosť o poskytnutí spotrebiteľského úveru.
 • Po dokončení, tzn. po vyplnení a odoslaní formulára sa dozviete, či bol úver schválený alebo nie. V prípade, že žiadosť nie je schválená automaticky, môžete sa výsledok rozhodnutia dozvedieť tu na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
 • Po schválení žiadosti o úver nám poštou na našu adresu (BNP PARIBAS PF SA, Cetelem, Karadžičová 2 , Twin City A, 812 36 Bratislava 1) zašlite nasledujúce dokumenty:
   
Úver do 3400 € Úver nad 3400 € a pre podnikateľov
1x riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2x automaticky) 1x riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2x automaticky)
1x riadne podpísané vyhotovenie „Vyhlásenia a poučenia o ochrane osobných údajov“ (tlačí sa 1x automaticky) 1x riadne podpísané vyhotovenie „Vyhlásenia a poučenia o ochrane osobných údajov“ (tlačí sa 1x automaticky)
Kópiu oboch strán občianskeho preukazu Kópiu oboch strán občianskeho preukazu
 Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade Originál potvrdenia o výške príjmu. Pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme, prosím, zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.
  Doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO.
 • Následne budete v kontakte s našimi operátormi. S nimi môžete konzultovať výsledok Vašej žiadosti, dostupnosť a možnosť dodania tovaru atd.
 • Pri dodaní Vám vodič predá tovar, skontroluje totožnosť podľa občianskeho preukazu, event. ďalších dokladov.
 • Obdržíte od Cetelemu list, v ktorom nájdete všetky ďalšie potrebné informácie a splácať začnete až nasledujúci mesiac.

   
  Nakupovať v Obchodnom-dome.sk sa oplatí!!!
  Spoločnosť Cetelem a Obchodný dom.sk Vám ponúka online spotrebiteľský úver:


  Jednoduchý
  • Spracovanie zmluvy kedykoľvek a ON-LINE
  • Zmluvu si tlačíte sám
  • Bez ručiteľa
  • Dostupné doklady
  Flexibilný
  • Voliteľná priama platba (už od 10% z ceny tovaru)
  • Voliteľná dĺžka úveru od 6 mesiacov do 36 mesiacov
  • Výška úveru od 100 €
  • Prvá splátka až k 15 dňu nasledujúceho mesiaca
  Bezpečný
  • Tovar je Váš od chvíle, kedy si ho prevezmete
  • Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity, úmrtia
  • Rozšírené poistenie pre prípad straty zamestnania
  • Komplexné poistenie pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a pre prípad smrti spoludlžníka (partnera)
  Podmienky pre podanie žiadosti o úver:
  • občianstvo SR
  • vek 18-70 rokov
  • pravidelný a trvalý zdroj príjmov (zamestnanecký pomer, dôchodok)
  Doklady potvrdzujúce príjem klienta:

  Zamestnanci:
  • Originál potvrdenia o výške príjmu (nesmie byť staršie ako 1 mesiac) alebo
  • 2 posledné výplatné pásky (ak je na nich uvedený názov, IČO zamestnávateľa, meno a priezvisko klienta)
  Dôchodcovia:
  • potvrdenie od platcu starobného dôchodku alebo
  • 2 posledné výpisy z bankového účtu, na ktorý je pravidelne prevádzaný dôchodok alebo
  • posledná zloženka potvrdzujúca poberanie dôchodku
  Podnikatelia:
  • potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie s pečiatkou finančného úradu (daňové priznanie, na základe ktorého je potvrdenie vydané, musí byť podané na fyzickú osobu podnikateľa)
  • spoločníci obchodných spoločností, ktorí sú vo vlastnej spoločnosti zamestaní, predložia potvrdenie o výške príjmu potvrdené pracovníkom mzdového alebo personálneho oddelenia, resp. ďalším spoločníkom, rovnako ako nepodnikatelia.

  V prípade potreby Cetelem môže požiadať o doloženie ďalších dokladov:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch
  • potvrdenie o výške príjmu partnera, príp. podpis partnera
    
   Spotrebiteľský úver neslúži k financovaniu podnikateľských aktivít klienta.
  .
  Pri poskytovaní spotrebitežských úverov spolupracujeme výlučne so spoločnosťou Cetelem a sme oprávnený poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteĺských úverov.

  Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.4.2014.

  Informácia o finančnom sprostredkovaní Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 186212 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.04.2014. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Národná banka Slovenska“). ELEKTROSPED, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s Cetelem so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava (ďalej len „Cetelem“). Uvedená písomná zmluva má výhradnú povahu. ELEKTROSPED, a.s. prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od Cetelemu. Na základe žiadosti klienta, ELEKTROSPED, a.s. poskytne klientovi informácie o výške tohto peňažného plnenia. Právnymi následkami uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty a rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb (ďalej spolu len „zmluva o spotrebiteľskom úvere“) sú vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Informácie o následkoch uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú uvedené tiež vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne. ELEKTROSPED, a.s.. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Cetelemu a Cetelem ani BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ELEKTROSPED, a.s.. Na postup ELEKTROSPED, a.s. pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú ELEKTROSPED, a.s., Cetelemu alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním. Právnymi predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení alebo zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Výška poplatku a príp. iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

 

 Naspäť na zoznam tém
Naša ponuka
Prečo nakupovat na Obchodnom-dome.sk


Nákupný košík

0 Kusov 0,00 €> Zobraziť košík

Prihlásenie

 

InfoCentrum

Tablet GoGEN TA 8200 – vynikajúci pomer výkon/cena Tablet TA 8200 od spoločnosti GoGEN je držiteľom prestížneho ocenenia časopisu Stereo & Video v kategórii výhodný nákup.

Test hriankovačov v časopise Rytmus života Plánujete si zakúpiť hriankovač? Dobrý hriankovač môže ponúknuť viac ako len chrumkavo opečené krajce chleba. Moderné hriankovače majú aj funkciu rozmrazovania pečiva, či špeciálne nástavce na ohrievanie a rozpekanie. Pozrite sa na veľký test hriankovačov

Predĺžená záruka ETA až na 10 rokov! Spoločnosť ETA Vám prináša predĺženú záruku na výrobky (ďalej len Predĺžená záruka) a to z dvoch na tri, päť až desať rokov. Získavate týmto benefit v podobe istoty, že v prípade poruchy Vám bude výrobok opravený a to všetko nad rámec zákonnej dvojročnej

LEGO alebo Dobre sa zahraj Názov "LEGO" je skratkou dvoch dánskych slov "leg godt", čo znamená "dobre sa zahraj". LEGO Group založil v roku 1932 Ole Kirk Christiansen. Spoločnosť prešla z otca na syna a v súčasnosti je jej vlastníkom Kjeld Kirk Kristiansen, vnuk zakladateľa.

Záruka vrátenia peňazí do 100 dní - Oral-B Ak farba výrobku alebo celý model nezodpovedajú vašim predstavám, môžete výrobok vrátiť. Zaručujeme vrátenie peňazí. Náš program „Nakupujte bez rizika aj v roku 2011!“ vám umožňuje vyskúšať si najnovšie výrobky Oral-B.

ostatné správy

 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie